NOTÍCIASGharar is een geavanceerde concept dat bepaalde soorten

14 de setembro

Islamic Finance vermijdt belang

Canada Goose Jackets Twee miljoen moslims in het Verenigd Koninkrijk worden geconfronteerd met een ethisch dilemma als ze een hypotheek of een lening willen. Conventionele hypotheken en leningen eisen dat de betaling van rente en “riba” als belang wordt genoemd onder de islamitische wet is verboden door de Koran. Canada Goose Jackets

canadian goose jacket Britse financile instellingen zich steeds meer voor moslims specialistische behoeften door middel van een aantal alternatieve regelingen die de leer van de Koran respecteert. Hier zijn slechts twee van hen: canadian goose jacket

Canada Goose Coats On Sale Ijara met Musharaka aan het afnemen is een islamitische alternatief voor een conventionele hypotheek UK en is aangenomen door verschillende Britse banken en hypotheekbanken. Canada Goose Coats On Sale

canada goose factory sale In wezen betekent Musharaka partnerschap. Onder deze islamitische financile concept, de buy canada goose jacket bank koopt het huis en juridisch wordt de eigenaar. Vervolgens gedurende de vooraf overeengekomen is zeggen 25 jaar, een maandelijkse betaling gemaakt. Elke maandelijkse betaling omvat canada goose store een vergoeding voor huur en een lading die een klein deel van het huis zelf koopt. Het is een vorm van variabele gedeelde equity plan met het aandeel van het huis cheap Canada Goose eigendom van de koper, gestaag als betalingen worden gedaan. Zodra de laatste betaling is verricht, is het huis eigendom regelrechte. Ijara canada goose factory sale

canada goose store Hier vertellen u de bank of financile Canada Goose Parka instelling wat je wilt, bijvoorbeeld een auto, en zij kopen. In ruil voor een maandelijkse betaling dat betrekking heeft op de kosten van kapitaal van de bank, kunt de bank dan u het actief te gebruiken gedurende een overeengekomen periode. In werkelijkheid is het een vorm van leasing canada goose store

canada goose clearance Islamic finance is niet algemeen beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk zo waar kan vinden? Hier zijn drie suggesties: canada goose clearance

Canada Goose sale De laatste jaren heeft Lloyds TSB islamitische producten tot en met 33 van haar filialen. Hun woordvoerder zegt, “het is belangrijk voor Canada Goose Jackets onze klanten om te zien dat wij de juiste procedures volgen. We hebben een panel van vier islamitische geleerden die de producten over see. Ze bieden begeleiding op islamitische wet en controle http://www.canadagoosecanadaoutlet.com van de producten”. Canada Goose sale

Een andere hoge street bank, HSBC, ontwikkelt een speciale reeks van islamitische producten onder de merknaam Amanah. Dit bereik bevat huis financin plannen, huis verzekering, commercial finance en verschillende rekeningen courant en pensioenen. Hussam Sultan, de Amanah productmanager zegt, “als een bank, wij zijn hier niet om te moraliseren of onze klanten vertellen dat Amanah Financin is de Canada Goose online manier om te behagen van Allah. We zijn alleen hier om hen te voorzien van een keuze”.

De islamitische Bank van Groot Brittanni heeft drie bijkantoren gevestigd in Londen, twee in Birmingham en een in Leicester en Manchester. Ze zijn de enige Britse bank verstrekken van specifiek voor moslim klanten en beweren te zijn halal in hun activiteiten. Hun financile producten zijn goedgekeurd door hun Comit van toezicht van Sharia’a alle Canada Goose Outlet islamitische geleerden die deskundig op alle aspecten van Islamic finance zijn.

Voor canada goose coats on sale uw interesse we hieronder, definities van sommige woorden op canada goose clearance sale grote schaal gebruikt in verband met Islamic finance tonen.

buy canada goose jacket Een verklarende woordenlijst van geselecteerde islamitische woorden gebruikt in financin. buy canada goose jacket

cheap Canada Goose AMANAH: Betekent betrouwbaarheid, met bijbehorende aspecten van trouw en eerlijkheid. Als een centrale aanvullende zin beschrijft amanah ook een zakelijke deal waar een partij de fondsen of eigenschap in vertrouwen houdt. Dit eigenlijk het meest gebruikt en begrepen toepassing van de term, hebben een lange geschiedenis canada goose clearance van gebruik van het islamitische handelsrecht. Het kan ook worden gebruikt om te beschrijven van verschillende financile activiteiten zoals storting nemen, bewaring of goederen op zending. cheap Canada Goose

canada goose coats on sale Arbun: Betekent een aanbetaling. Het is een niet restitueerbare borg betaald door de koper op te stemmen een koopovereenkomst samen met een onderneming dat de koopovereenkomst gedurende een vooraf periode voltooid zal zijn naar de verkoper. canada goose coats on sale

Canada Goose Parka Gharar: Dit betekent onzekerheid. Het canadian goose jacket is een van drie essentile verboden in Islamic finance (de anderen zijn riba en maysir). Gharar is een geavanceerde concept dat bepaalde soorten onzekerheid of contingentie in een contract omvat. Het verbod op gharar wordt vaak gebruikt als de reden voor kritiek op conventionele financile praktijken zoals speculatie, derivaten en korte verkoop contracten. Canada Goose Parka

uk canada goose outlet Islamitische financile diensten / islamitische Bank / islamitische Financin: financile diensten die voldoen aan de canada goose black friday sale specifieke vereisten van islamitische wet of Shariah betekent. Terwijl ontworpen om te voldoen aan specifieke islamitische religieuze vereisten, is Islamitisch bankieren niet beperkt tot de moslims. Zowel de klanten als de dienstverleners kunnen zowel niet islamitische als moslim. uk canada goose outlet

Canada Goose Outlet Ijara:: Een islamitische lease overeenkomst. Ijarah maakt het mogelijk de financile instelling om geld te verdienen van Canada Goose sale een winst door het opladen leasing verhuur in plaats van geld te lenen en verdienen belang. De ijarah concept is uitgebreid tot de huur en aankoop overeenkomsten door Ijarah wa iqtinah. Canada Goose Outlet

Maysir: Betekent gokken. Het is een van drie fundamentele verbodsbepalingen in buy canada goose jacket cheap Islamic finance (de andere twee riba en gharar). Het verbod van maysir wordt vaak gebruikt als basis voor kritiek op standaard financile praktijken zoals conventionele verzekeringen, speculatie en derivatencontracten.

canada goose coats Mudarabah: Een Mudarabah is een vorm van investeringen partnerschap. Hier, wordt kapitaal geleverd door de investeerder (de Rab ul Mal) aan een andere partij (Mudarib) om te verrichten van een bedrijf of investeringsactiviteit. Winsten worden vervolgens gedeeld volgens vooraf vastgestelde omvang maar enig verlies op de investering uitsluitend door de belegger is geboren en de mudarib, dan verliest het verwachte inkomsten aandeel. canada goose coats

canada goose black friday sale Mudarib: De mudarib is de investering manager of ondernemer in een mudarabah (zie canada goose outlet hierboven). Het is de verantwoordelijkheid van deze managers om de investeerder geld in een project of een portefeuille in ruil voor een aandeel in de winst te investeren. Een mudarabah is in wezen vergelijkbaar met een gediversifieerde pool van activa canada goose deals in een conventionele discretionair beheerd beleggingsportefeuille. canada goose black friday sale

Murabaha: betekent aankoop en wederverkoop. In tegenstelling tot het lenen van geld, koopt de hoofdstad provider de vereiste actief of product (waarvoor een lening zou anders zijn genomen uit) van een derde partij. Het activum wordt het vervolgens doorverkocht tegen een hogere prijs aan de hoofdstad gebruiker. Door deze hogere prijs te betalen in termijnen, krijgt de gebruiker kapitaal effectief krediet zonder het uitbetalen van de rente. (Zie ook het tegenovergestelde van murabaha tawarruq.)

canada goose uk black friday Musharaka: Dit betekent winst en verliesrekening delen. Het is een partnerschap waar de winsten worden gedeeld in georganiseerde verhoudingen en eventuele verliezen worden gedeeld in verhouding tot elke partners kapitaal of investeringen. In Musharakah, alle partners om de commercile onderneming fondsen een bijdrage leveren en hebben het recht, maar zonder de verplichting, uitvoerende bevoegdheden in deze onderneming uit te oefenen. Het is een soortgelijk concept te een conventionele partnerschap en het houden van voorraad stemmen in een naamloze vennootschap. Musharakah wordt beschouwd als de zuiverste vorm van islamitische financiering. canada goose uk black friday

Riba: Dit betekent belang. Het juridische begrip belang overstijgt, maar in eenvoudige termen, riba dekt teruggave van geld op geld. Het maakt niet uit of de rente is drijvende of drijvende, eenvoudige of samengestelde, of wat het tarief is. Riba is ten strengste verboden onder islamitische wet.

Canada Goose online Shariah: Dit is de islamitische wet, zoals uiteengezet in de Koran en door het voorbeeld van de profeet Mohammed (VZMH). Een Shariah product moet voldoen aan de eisen van de islamitische wet. Om dit te vergemakkelijken, wordt meestal een Shariah board benoemd. Deze Raad of Commissie bestaat meestal uit islamitische geleerden beschikbaar voor de organisatie voor begeleiding en toezicht voor de ontwikkeling van Shariah conforme producten. Canada Goose online

Shariah adviseur: middelen een onafhankelijke professional, meestal een klassiek geschoolde islamitische juridische geleerde, aangesteld om te adviseren een islamitische financile organisatie op de naleving van haar producten en diensten met de islamitische wet, de sharia. Terwijl sommige organisaties individuele Shariah adviseurs raadplegen, stellen de meeste een Comit van Shariah adviseurs (vaak bekend als een Shariah Comit of Shariah board).

canada goose uk outlet Shariah compatibel:: de activiteit die ervoor zorgt dat de voorschriften van de sharia, of islamitische wet in acht worden genomen. De term wordt vaak gebruikt in het islamitische bankwezen als een synoniem voor “Islamitische” bijvoorbeeld Shariah compatibele financiering of Shariah compatibele investeringen. canada goose uk outlet

uk canada goose Sukuk: Dit heeft vergelijkbare kenmerken aan een conventionele obligatie. Het verschil is dat dat ze actief gesteund en een sukuk de evenredige gerechtigdheid in de onderliggende waarde vertegenwoordigt. Het activum wordt dan verhuurd aan de client om de opbrengst van de winst op de sukuk. uk canada goose

Takaful: Is dit islamitische verzekering. Takaful plannen zijn ontworpen om te voorkomen dat de kenmerken van conventionele verzekering (dat wil zeggen rente en gokken) die zo problematisch voor moslims zijn. Zij de structuur van de regeling als een liefdadige collectieve pool van middelen op basis van de comcept van de canada goose wederzijdse bijstand.

cheap canada goose uk Tawarruq: Wanneer gebruikt in persoonlijke financin, koopt een klant met een contant geld vereiste iets op krediet op basis van uitstel van betaling. Die klant verkoopt dan onmiddellijk het item voor contant geld aan een canada goose coats derde partij. De klant verkrijgt daardoor contant geld zonder het nemen van een lening rente gebaseerde. Tawarruq is het tegengestelde van murabahah cheap canada goose uk.