NOTÍCIASHou toch op met je negotie in je dalles en merode

05 de novembro

Bent U niet helemaal goed bij Uw hoofd

canada goose black friday sale Polak, hetgeen mij zonder verdere motivering werd duidelijk gemaakt. Uit dien hoofde kan ik dan moeilijk deel nemen aan activiteiten die door meneer Polak worden genitieerd. Hieruit voort vloeiende dat elk gesprek verder zinloos is. canada goose black friday sale

uk canada goose Ongetwijfeld zal meneer Canada Goose Parka Polak op groot respect kunnen rekenen binnen de Kennemer Kliek. Not my cup of tea, meneer Polak. Doet U vooral de groeten aan Uw intelligente broer (de enige van de Kennemer Kliek MET NOG EEN ONSJE VERSTAND) en aan de dronken anorexia tor zonder billen die hij als huisdier houdt. uk canada goose

canada goose uk outlet Het gaat niet goed met de club ras kunstenaars rond de organisatie van David Polak, met zijn sub club van Business Art canada goose Services die mij zonder zich te canada goose deals orinteren op mijn werk afwees. Als zo iemand support van of deelname aan canada goose clearance sale zijn kunstklup vraagt is mij dt net iet teveel van het goede! Zum Kotzen! canada goose uk outlet

Canada Goose online De vereniging waar de Heer Polak prat op gaat bestaat uit louter zoveelste rangs non talenten. Amateurisme troef. Canada Goose sale Ik ben trouwens indertijd afgewezen voor zijn BAS zonder motivatie. Mijn werk leek helemaal niet op dat van Karel Appel, en dat is voor Polak een criterium. Canada Goose online

canada goose factory sale Geen enkel probleem dat meneer Polak beslist niet canada goose clearance met me zou willen praten, hetgeen geheel wederzijds is. canada goose factory sale

Canada Goose Jackets En het argument dat onze Fred van der Wal een faksist en een buy canada goose jacket anti semiet is berust op Canada Goose Jackets laster Canada Goose Jackets

cheap canada goose uk De Heer David Polak wenste vanuit zijn ivoren toren geen enkele vorm van gesprek. Geen probleem. Het gaat Polak canada goose coats om kwantiteit en niet om kwaliteit. Inmiddels krijg ik van zijn organisatie geen mailings meer toe gestuurd. Deel nemen aan zijn organisaties was uitgesloten, begreep ik. Ik wens hem veel succes met zijn bestand van duizenden ‘kunstenaars’ waarvan ik van geen enkele naam ook maar iets ooit heb vernomen. cheap canada goose uk

Canada Goose sale POLAK KAN MISSCHIEN EEN GROTE BEK OPEN TREKKEN BIJ DIE GEBORNEERDE SUKKELS VAN DE KENNEMER KLIEK MAAR IMPONEERT MIJ VOOR GEEN METER. Canada Goose sale

uk canada goose outlet POLAK AAN HET WOORD ALS MORALIST EN ETHICUS: uk canada goose outlet

canada goose coats on sale Dat u doet alsof u mij citeert met uitspraken die ik nooit gedaan heb en nooit gedaan kan hebben en zich ook verder bedient van aperte leugens, siert u niet. Uw gedrag past wel bij uw Canada Goose Outlet reputatie, die in dit opzicht veelzeggend is. canada goose coats on sale

Canada Goose Parka FRED VAN DER WAL: UW KWALIFIKATIES KUNT U WELLICHT BETER TOEPASSEN OP DE MAFFE SUKKELS DIE LID ZIJN VAN UW KUNS KLUP. Canada Goose Parka

canada goose store Die fijne meneer Polak is samen met zijn Haarlemse Canada Goose online sullige broertje en diens partner, een beroepswerkloos broodmagere verschijning, bij mij over huis geweest toen ze een huis zochten in de Bourgogne. We namen ze mee naar een goed verbouwd huis, maar de Polaks kozen voor een ruine die nog net niet op instorten stond en twee keer zo veel kostte als de bouwval waard was. Toch zal ik niet handelen als in dat verhaal ven Het Vat Amontillado van cheap Canada Goose Edgar Allen Poe, want waarom canadian goose jacket zou ik? canada goose store

buy canada goose jacket Veel te veel moeite allemaal vanzelfs. Hou toch op met je negotie in je dalles en merode. Wat denkt u wel? U heeft in mij met een zeer exclusieve kunstartiest te maken en geen tekenleraar met kunst ppretenties die toch al naar de gallemiezen is. buy canada goose jacket

Canada Goose Outlet Wat hangen me daar een enge mensen rond in zo’n biotoop! Canada Goose Outlet

Canada Goose Coats On Sale Quote David Polak: ‘Alleen al het woordgebruik van een “kunstenaar” die meent iemand te moeten veroordelen op een enkele ontmoeting, die overigens op hem meer indruk heeft gemaakt dan op mij, zegt meer over de kunstenaar dan over canada goose black friday sale mij’. Canada Goose Coats On Sale

canada canada goose outlet goose coats Fred van der Wal: Meneer Polak met zijn scherts organisatie mag mij een buy canada goose jacket cheap kunstenaar noemen tussen aanhalingstekens, geen enkel probleem. Van mij mag hij van alles zo lang ik maar niet bij zijn verzameling minkukels van zijn klupje behoor. canada goose coats

canadian goose jacket Mijn eigenwaarde is allerminst afhankelijk van het oordeel van Polak en zijn opgeblazen clan genoten van de Kennemerkliek, canada http://www.mycanadagoosejacket.org goose coats on sale waar ik weinig waardering voor op kan brengen. canadian goose jacket

cheap Canada Goose Ik ga niet om met piepeltjes die blaken van met zichzelf zeer ingenomen auras van een niet te appreciren uitstraling van domheid, arrogantie en patserigheid als voornaamste introductie. Maakt geen enkele indruk op mij. Kwaliteit verloochent zich niet. Een leeuw bekommert zich niet om luizen en vlooeien in zijn pels want bloot slaat dood en het zijn sterke benen die de weelde dragen. Kijk maar;ik heb ze en trek daarom elke ochtend een paar glazende zwarte nylons aan mijn glad geschoren achterpoten, die ik met een geheiligd gebaar vast maak aan de clips van de jarretelgordelen dan ga ik pas echt los! Ze doen maar, doch wel zonder Fred van der Wal! cheap Canada Goose

canada goose KUNSTWEEK; DAT IS DIE TERREUR VAN DIE JAARLIJKSE KUNSTENAAR VAN HET JAAR VERKIEZING, DIE STEEDS HET ANP EN DUS canada goose store DE MEDIA OVERSPOELT canada goose.